Zásady zpracování osobních údajů

Jsme značka a společnost Kantor Studio s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 240894, IČO: 040 43 936


Provozujeme naše produkty a služby na webových stránkách www.kantorstudio.cz / www.kantorstudio.com

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.


Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)


Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: brand@kantorstudio.cz

Telefonní číslo: +420 776 666 631


  1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo poptávky e-mailem

Pokud poptáváte naše produkty nebo služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte e-mailem nebo prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, telefon, společnost, e-mailová adresa, vaše požadavky nebo dotazy, případně další údaje, které nám zašlete.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně produktů nebo služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 5 let od naší poslední komunikace.


  1. Zpracování osobních údajů v případě zakoupení služeb nebo produktů

Pokud u nás zakoupíte služby nebo produkt, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, společnost, e-mail, telefonní číslo, údaje o produktu, službě nebo o vás, které nám sdělíte.  

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše služby nebo produkty. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.


  1. Newslettery (obchodní či marketingové sdělení)

Pokud jste se nám přihlásili k newsletteru, objednali službu nebo produkt nebo jste našimi klienty a nezakázali jste nám to, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

5 let od vaší poslední poptávky. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: brand@kantorstudio.cz


Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našich webových stránek nebo e-shopu. 

Jsou to:

 – společnost podílející se na expedici plateb 

poskytovatel služby Google Workspace společnosti Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami

– poskytovatel e-mailingové služby společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 223183

– provozovatel webové stránky Kantor Studio (společnost Kantor Studio s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle 140 00 Praha, IČ 040 43 936, Spisová zn.: C 240894 vedená u Městského soudu v Praze)


Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie, s výjimkou amerických nástrojů, které uvádím výše a které jsou součástí Data Privacy Framework programu.


Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese brand@kantorstudio.cz  nebo zavolejte na tel. č. 776 666 631


Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.


Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.


Tyto podmínky jsou účinné od 1. 3. 2024